2024 Yerel Seçim Sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.
Av. Hilal KARAKUŞ

Av. Hilal KARAKUŞ

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA YENİ DÖNEM : ARABULUCULUK

Merhaba Sevgili Okurlarım ;
Artık her hafta düzenli olarak ele alacağımız güncel konularla ve sizlerden de gelen konu talepleriyle AnadoluNet Tv sayfasında yazacağımız köşe yazılarımızla sizlerle olacağız. Bu haftaki güncel ve bir o kadar da hepimizi yakından ilgilendiren konu başlığımız ise Kira Uyuşmazlıkları...

5 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan , kamuoyunda 7’nci Yargı Paketi olarak da bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 37. Maddesi ile yargıda yapılan yeni düzenlemelerde "Kira Tespit Ve Tahliye Davaları" için zorunlu arabuluculuk şartı getirildi.

Peki Bu Sistem Nasıl Ve Ne Zaman İşleyecek Gelin Birlikte Bakalım...

Söz konusu bu düzenleme ile birlikte 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılacak kira uyuşmalığına dair davalarda dava şartı olarak arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu hale getirilirken taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümlerse dava şartı olarak arabuluculuk kapsamı dışında tutuldu.

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk şartına uyulmadan dava açılması hâlinde ise dosya üzerinde hiçbir işlem yapılmadan mahkemeler tarafından “dava şartı yokluğu” nedeniyle davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle özellikle kira uyuşmazlıkları kapsamında süreç boyunca uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, arabuluculuk görüşmelerinin nasıl yürütüleceği ve taraf teşkilinin nasıl sağlanacağı gibi konular bakımından yeni düzenlemenin takip edilmesi daha sonrasında bizlerin hak kaybı yaşamaması için çok büyük önem arz etmektedir.

Peki Taraflar Bu Başvuruda Süre Kaybı Yaşayacak Mı ?

Hayır, taraflar bakımından uyuşmazlık konusuna ilişkin arabuluculuk bürosuna başvurduğu tarihten arabuluculuk son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede ise kira uyuşmazlıklarına ilişkin zamanaşımı süreleri duracak ve hak düşürücü süreler işlemeyecek. Ancak tarafların anlaşamadığına ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülemediğine ilişkin son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren zamanaşımı ve hak düşürücü süreler tekrar işlemeye başlayacaktır.

İşte tam da bu noktada arabuluculuk toplantısında anlaşamayan tarafların süreleri kaçırmadan en kısa zamanda "Anlaşmama Tutanağı" ile dava yoluna gitmeleri çok büyük önem arz etmektedir.

Peki Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Uygulanacağı Dava Türleri Nelerdir ?

  • Kira İlişkisine Dayalı Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılacak Alacak Ve Tahliye Davaları
  • Kira İlişkisine Dayalı Uyarlama Davaları
  • Kiralanan Taşınmaza Yapılan Faydalı Masraflardan Kaynaklanan Tazminat Davaları
  • Kira Sözleşmesinin Erken Feshinden Kaynaklı Tazminat Davaları
  • Maden Ocaklarının Kiralanmasına İlişkin Rödovans Sözleşmelerinden Kaynaklı Alacak Ve Tazminat Davaları
  • Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Cezai Şartın Tahsili İçin Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülecek Davalar
  • Kira İlişkisine Dayalı Kira Bedelinin Tespiti Davaları

KİRACI DA ARABULUCUYA BAŞVURABİLECEK Mİ ?

Evet sevgili okurlarım, bu süreçte kiracı da arabulucuya başvurabilecek. İlamsız icra yoluyla tahliye hariç kiralananın tahliyesi, kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davaları, kiracı ve kiralayan (mal sahibi) arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen kiracı da mal sahibi de arabuluculuğa başvuracak.

Böylelikle 7445 sayılı Kanun'da zorunlu arabuluculuk ile ilgili hükümler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni açılacak davalarda geçerli olup geçmiş tarihte açılan kira uyuşmazlığı davaları için geçerli olmayacağı ise açıkça belirtilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte günümüz ekonomik koşullarında sayısı hızla artan kira uyuşmazlıklarında tarafların dava açmadan önce arabulucu huzurunda anlaşmasının sağlanması, mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi hedeflenmiştir. Yargıda iş yükünün azaltılması için atılan bu önemli adımların hepimize fayda sağlaması ümidiyle...

Konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın , bir sonraki yazımızda görüşmek üzere ;

Kendinize İyi Bakın...

PAYLAŞ

DİĞER YAZILARI

×